درایو نهایی بدون دنده موتور چرخ دنده موتور با دقت بالا EC290 OEM Gear بدون استفاده از اتصالات بولدوزر Volvo Excavator

توضیح کوتاه:

درایو نهایی بدون دنده چرخ دنده موتور با دقت بالا EC290 OEM Gear بدون شافت مرکز چرخ دنده موتور اعمال به پیوست های بولدوزر بیل مکانیکی ولوو روند تولید: ماده: انتخاب مواد مناسب به عنوان نیاز مشتری برای رسم و طول عمر محصولات. آزمایش مواد: آزمایش خصوصیات شیمیایی و مکانیکی مواد. تولید خالی کردن: برش مواد به قطعات مناسب. عملیات حرارتی: اطمینان حاصل کنید که مواد در طی پیگیری به خواص مکانیکی مناسب ...


جزئیات محصول

برچسب های محصول

درایو نهایی بدون دنده موتور چرخ دنده موتور با دقت بالا EC290 OEM Gear بدون استفاده از اتصالات بولدوزر Volvo Excavator
 11
 
فرایند تولید:

مواد: انتخاب مواد مناسب به عنوان نیاز مشتری برای رسم و طول عمر محصولات.
تست مواد: آزمایش خصوصیات شیمیایی و مکانیکی مواد.
تولید خالی: برش مواد به قطعات مناسب.
حرارت درمانی: اطمینان حاصل کنید که مواد در طی تولید به خواص مکانیکی مناسب برسند.
آهنگری: نظارت بر اندازه و کنترل دما در هر زمان.
در حال آزمایش نتیجه جعل: تست UT و آزمایش اندازه.
نامگذاری کردن: برای تصفیه دانه کریستال ، تشکیل یکنواخت و تنش پسماند مواد.
ماشینکاری خشن: تراش مواد تراشکاری خشن در قطعات فورج همولوگ با حاشیه منطقی.
ماشینکاری سطح دنده: از جمله دستگاه فرز دنده CNC ، دستگاه اصلاح دنده و دستگاه شکاف دنده.
حرارت درمانی: بر اساس مواد مختلف چرخ دنده ها ، عملیات حرارتی سطح دنده با فرایندهای مختلف خاموش کردن.
ماشینکاری Finishi: اطمینان از دقت و درجه تصویب درجه کیفیت و نیاز طراحی.
بازرسی محصول به پایان رسید: بازرسی گام می تواند در 0.001 میلی متر باشد ، بازرسی ضخامت چرخ دنده می تواند در 0.001 میلی متر باشد ، بازرسی سختی می تواند در 0.5 درجه سانتیگراد باشد. اندازه گیری CMM می تواند در حد 0.001 درجه باشد.
بسته بندی و تحویل: بسته بندی با جعبه های چوبی غیر بخور و سینی فولادی ، محصولات را تضمین کنید.
 

قطعات یدکی مرتبط VOLVO EC290 Travel & Swing Gearbox

VOE14566401 VOE14566402 VOE14542165 SA1036-00750 SA1146-06870
VOE14570930 SA9011-22028 VOE14518702 SA7118-23620 VOE14526459
VOE14566409 VOE14566425 VOE14504158 SA9415-43042 SA9023-10803
SA9213-20000 VOE14566428 SA7118-45221 VOE14522996 VOE8277279
VOE992961 VOE14566431 VOE14510173 SA7117-38230 VOE14516451
VOE14566432 VOE14579901 SA7118-45260 VOE14522998 VOE14521858
SA9415-11042 VOE14569767 SA9325-10012 VOE14528319 SA7117-38240
SA7117-38230 VOE14547260 VOE14504160 SA7117-38271 SA7117-38251
VOE14566403 VOE14547259 VOE14504159 SA7117-38520 SA7117-38060
VOE14566404 VOE14547258 SA1036-00630 SA7117-38301 VOE14521859
VOE14566405 VOE14547263 VOE14504162 VOE14522997 VOE14551150
VOE14566406 VOE14547266 VOE14553108 SA9016-21620 SA7117-38221
VOE14566407 VOE984363 SA7118-45380 SA1036-00290 VOE14522896
VOE14566408 VOE13944938 VOE14504161 SA7117-38210 VOE14516450
VOE984088 VOE14547261 VOE14504164 SA7117-34320 SA7117-38311
VOE14566410 SA9415-43012 VOE984370 SA7117-38320 VOE14522897
VOE14566415 VOE914167 SA7118-38400 SA7117-38330 VOE14551153
VOE14566413 VOE14566830 SA7118-38410 SA7117-38340 VOE14556491
VOE14566414 VOE14547265 SA7118-38430 SA7117-38350 VOE14551156
SA9325-06012 SA9541-01110 SA7117-30230 SA7117-38360 VOE14516449
SA8230-21020 SA7118-30380 SA7118-38450 SA7117-38380 SA7117-38440
VOE14566412 VOE14547272 SA9325-08010 SA9325-06012 SA7117-38450
VOE14566416 VOE14880960 VOE914470 VOE14551152 SA7117-38431
VOE14566418 VOE14547279 SA9541-01085 VOE14515055 VOE14522993  
VOE14566423 VOE14547278 SA7118-38460 SA7117-38180 VOE967631
VOE14566421 VOE14547281 SA7118-34480 SA7117-38400 SA9415-43042
VOE14566422 VOE14547280 SA1036-00590 SA7117-38410 VOE14517931
SA9325-06012 VOE14547271 VOE984368 VOE14556490 SA9016-10806
VOE14566420 VOE14547268 VOE14540733 SA7117-38420 SA7117-38190
VOE14566433 VOE14547269 VOE14521728 VOE14556489 VOE14546062
VOE14566424 VOE14556491 SA9426-20090 SA9541-01040 SA9023-10803
VOE14570931 SA9325-06012 VOE14526227 SA9325-06012 SA9511-12024
VOE14570933 VOE14547273 VOE14553108 VOE14513559 SA7117-38371
VOE14566427 VOE14547275 SA7118-01560 VOE14601855 SA9541-01038  
VOE14566429 SA7117-30230 SA7114-12590 VOE983252 SA8230-21020
VOE14566430 VOE14547277 VOE14530355 SA9415-11052 SA7117-38050
SA9325-06012 SA9325-06012 SA7118-38100 SA7117-38460 SA1036-00060
VOE14569232 VOE14547276 SA7118-34200 SA7117-38470 SA1036-00250
VOE14566417 VOE950677 VOE14640028 VOE14526459 SA9011-11206
VOE14570934 VOE949329 SA1036-00710 VOE983524 SA7117-38120
VOE990557 VOE14521728 SA1036-00761 SA9325-06012 SA7117-38140
VOE950677 SA1036-00740 SA1036-00700 VOE14515056 SA9415-43042
VOE914467 SA7118-34350 SA7118-38470 VOE914467 SA7117-38170
VOE14667679 SA9016-21820 SA9541-01045 VOE955922 SA7117-38160
SA7117-38150 VOE990557 SA9541-01050 SA1036-00300 SA1036-00420
SA7117-45060 SA1036-00170 SA1036-00290 SA1036-00240 SA1036-00430
SA7117-00540 SA9325-06012 SA1036-00260 SA1036-00180 SA1036-00440
SA1036-00320 SA7117-00510 VOE14517932 SA1036-00230 SA7117-00570
SA1036-00050 SA1036-00080 SA1036-00450 SA9325-08016 VOE978932
VOE947695 SA1036-00100 SA1036-00460 SA7117-00520 SA1036-00130
SA1036-00330 SA9325-06012 SA9016-21007 SA7117-00550 SA1036-00110
SA1036-00390 SA1036-00270 SA9023-11006 SA1036-00310 SA1036-00120
SA1036-00400 SA1036-00140 SA9415-11042 SA1036-00280 VOE914472
SA1036-00410 SA1036-00090 SA7117-00530 SA1036-00300 SA9511-12018
SA1036-00190 SA1036-00220 SA7117-00560 SA1036-00200 SA1036-00160
SA1036-00180        

 
 5533
 

مدل VOLVO

EC150C آکرمان EC220E LD ولوو EC290 NLC ولوو EC380D L ولوو
EC160 ولوو EC220E LR ولوو EC290B FX ولوو EC380D NL ولوو
EC160B LC ولوو EC220E N ولوو EC290B LC ولوو EC380E HR ولوو
EC160B NLC ولوو EC220E NH ولوو EC290B ال سی دی ولوو EC380E L ولوو
EC160C L ولوو EC220E NL ولوو EC290B LR ولوو EC380E LR ولوو
ECR145C L ولوو EW140C ولوو EW170 KR ولوو EC180C
EC160C NL ولوو EC220E NLD ولوو EC290B NLC ولوو EC380E NL ولوو

 
اجزای داخل: چرخ دنده ، چرخ ، پین ، بلبرینگ ، مهر و موم شناور ، واشر ، شفت PROP ، شفت درایو ، توپی ، خانه موتور ، پوشش و غیره (بدون چرخ دنده و موتور هیدرولیک)
 
 


  • قبلی:
  • بعد:

  • پیام خود را در اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید